VFRnavigator Felhasználási feltételekEgyszerűen megfogalmazva: Akkor se törd össze magad, ha a program rosszul működik!

Kicsit hivatalosabban megfogalmazva:

Felhasználási Feltételek


A VRFnavigator használója a program használatával elfogadja a jelen Felhasználási Feltétekben rögzített előírásokat, és elismeri a VRFnavigator.com, mint Licenctulajdonos szerzői jogait.
A jelen Felhasználási Feltételek tárgya a Licenctulajdonos VRFnavigator szoftverterméke (a továbbiakban: szoftvertermék). A szoftvertermék magában foglalja a működés alapját képező számítógépes programot és a teljes dokumentációt, de nem foglalja magába a navigációs-, domborzat- és térképadatbázist (a továbbiakban: Adatbázis).
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a később felhasznált hibajavítások, bővítmények és frissítések szintén a szoftvertermék részének minősülnek.

Szerzői jogi védelem

A szoftvertermékkel kapcsolatos minden szerzői jog – amennyiben a Felhasználási Feltételek vagy a jogi rendelkezések másképp nem rendelkeznek – a Licenctulajdonos kizárólagos tulajdona. A VRFnavigator a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt áll. A jelen Felhasználási Feltételek értelmében a szoftvertermékkel kapcsolatos minden jog a Licenctulajdonos tulajdonában marad.

A Felhasználó jogai

A Felhasználó jogosult arra, hogy a szoftverterméket hardvereszközre (asztali, kézi vagy hordozható számítógépre, navigációs eszközre) telepítse és jelen Felhasználói Feltételekkel összhangban használja.

A felhasználás korlátai

A Felhasználó nem jogosult a szoftverterméket
- lefordítani (ideértve a más programnyelvre való átírást is);
- visszafordítani;
- a szoftvertermék biztonsági megoldásait kijátszani illetve műszaki vagy egyéb intézkedéssel módosítani, megkerülni, megszüntetni;
- módosítani, bővíteni vagy átalakítani a szoftverterméket (vagy annak egy részét), azt részekre bontani, más termékekkel kombinálni, más termékekbe telepíteni, más termékekben hasznosítani, még más készülékkel való interoperabilitás érdekében sem;
- kereskedelmi forgalomba hozni és hasznosítani;
- a számítógépes program használatának kivételével információt szerezni a szoftvertermék részét képező adatbázisból, visszafordítani az adatbázist, illetve az adatbázis egészét vagy bármely részét, illetve a benne foglalt adatokat használni, másolni, módosítani, bővíteni vagy átalakítani, illetve más termékekben illetve egyéb módon hasznosítani, továbbadni, értékesíteni, más termékkel való együttműködés érdekében sem.

Felelősség korlátozása

A Licenctulajdonos nem vállal garanciát a VRFnavigator vagy az adatbázis teljes hibamentességéért. A VFRnavigator szoftvert mindenki kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Licensztulajdonos mindent megtesz azért, hogy egy jól működő és hasznos eszközt biztosítson, de semmiféle felelősséget nem vállal a szoftver használatával közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható károkért, sérülésekért, problémákért. Sem a program hibátlan működése, sem az adatbázis pontossága, hibamentessége vagy teljessége nem garantált. Minden repülést a VFRnavigatortól függetlenül kell megtervezni és végrehajtani. A repülés során a parancsnok pilóta (PIC) a VFRnavigator és az abból származó adatok használata nélkül köteles biztosítani a repülés biztonságát és a vonatkozó szabályok betartását.

A felhasználás jellegétől függetlenül a Felhasználó köteles az adott tevékenységre vonatkozó szabályokat és biztonsági előírásokat a VFRnavigatortól függetlenül betartani, és a saját és mások biztonságát a VFRnavigator használatától függetlenül biztosítani. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a VFRnavigator használatával kapcsolatba hozhatóan sem személyi sérülés, sem anyagi kár ne keletkezhessen, ennek elmulasztása esetén vállalja a szerző és forgalmazó kártalanítását az ezzel kapcsolatba hozható kártérítési igényekkel és követelésekkel szemben.

A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget arra, hogy a szoftvertermék alkalmas a Licenctulajdonos vagy a Felhasználó által meghatározott felhasználásra, és nem garantálja azt sem, hogy a szoftvertermék interoperábilis más rendszerekkel, készülékekkel vagy termékekkel (pl. szoftver vagy hardver). A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget a szoftvertermék hibáiból eredő károkért (ideértve a számítógépes program, a dokumentáció és az adatbázis bármilyen hibáját).
A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek abból adódnak, hogy a szoftvertermék nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, vagy nem képes más rendszerrel, készülékkel vagy termékkel (pl. szoftver vagy hardvertermékkel) együttműködni.
A Licenctulajdonos hangsúlyozottan felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a szoftverterméknek a légi közlekedés bármilyen formájában történő alkalmazása során a légügyi előírások és szabályok betartása a Felhasználó kizárólagos felelőssége. A Licenctulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal a szoftvertermék légi közlekedésben való használatából eredő károkért.
Amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, és VRFnavigatort jogellenesen használja fel, a VRFNavigator.com jogosult valamennyi szerzői jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezmény érvényesítését bíróság előtt kezdeményezni, és az őt ért kár teljes összegét érvényesíteni.